Mönsterdjup

Att veta vilket mönsterdjup dina däck har är viktigt av flera anledningar. Dels så är det lag på att du måste ha ett visst mönsterdjup, något du kan få böter om du inte uppfyller. Men det viktigaste är givetvis för din egna säkerhet. Med för dåligt mönsterdjup råkar du lättare ut för vattenplaning och får dåligt grepp på halt underlag.

Vilket mönsterdjup måste jag ha?

För vinterdäck krävs det ett mönsterdjup på 3 mm (rekommendationen är dock att det ska vara minst 4-5mm mönsterdjup, speciellt om du ska köra i snö) och på sommardäck 1,6 mm. För att få bra friktion och grepp på fuktig vägbana rekommenderas dock ett mönsterdjup på minst 3 mm även på sommardäck.

Det är lag på att använda vinterdäck mellan 1 december och 31 mars om det är vinterväglag. Då måste även mönsterdjupet vara minst 3 millimeter på dessa. Dubbdäck får användas mellan 1 oktober till 15 april. Man rekommenderar dock ett mönsterdjup på 5 millimeter eller mer på vinterdäck för att få bästa grepp.

Mönsterdjup på nya däck?

En vanlig fråga är vad det är för mönsterdjup på ett nytt sommar- eller vinterdäck. Ett nytt vinterdäck brukar ha ett mönsterdjup på cirka 9-10mm och ett nytt sommardäck brukar ligga på 7-8mm.

Mät mönsterdjupet

M�t med en ny femkronaM�t med en gammal femkronaMönsterdjupet kan man lättast mäta med hjälp av en så kallad mönsterdjupmätare, en sådan kan du köpa hos de flesta verkstäder och däckhandlare. Du kan även lätt mäta mönsterdjupet med en femkrona som måttstock. Då vi fått nya femkronor har vi exempel på hur du mäter med båda sorter. På den gamla femkronan var det 3 millimeter till femmans överkant (se bild). På den NYA femkronor så är det ungefär 3 millimeter till de tre kronornas överkant (se bild).

Alla sommardäck har något som kallas slitagevarnare, det är små upphöjningar i däcket som är just 1.6mm, när man har slitit ner så dessa upphöjningar är lika höga som däckmönstret är det hög tid att köpa nya däck!

Det rekommenderas att du kontrollerar mönsterdjupet ungefär var fjärde vecka, speciellt om dina däck har något/några år på nacken eller om du kör många mil per månad.

Vad säger lagen?

  • Lag på minst 3 millimeter mönsterdjup på vinterdäck (5 millimeter rekommenderas)
  • Lag på minst 1.6 millimeter mönsterdjup på sommardäck (3 millimeter rekommenderas)
  • Vinterdäck får användas mellan 1 oktober till 30 april
  • Vinterdäck med dubb får användas mellan 1 oktober till 15 april
  • Vinterdäck måste användas mellan 1 december och 31 mars vid vinterväglag